Content

Books

Swami Sivananda

 


Swami Chidananda

Swami Krishnananda

Swami Adhyatmananda

Yoga And Aarogya
(Gujarati)


Yoga & Health
(English)

Yoga &Swasthya
(Hindi)

Yoga A J Jivan
(Gujarati)

Yoga A Way of Life
(English)

Geeta Navneetam(Gujarati, Hindi,English)

Vishnushashranam

Bhajgovindam

Rudram

Vaishnav Jan
(Gujarati)

Vaishnav Jan
Hindi

Adhyatma Amrut
(Gujarati)

Atma Saurabbh

In Tune with the Infinite
Prakash-Path

Compiled

Harihi Karta, Thy will be done

Samarpan, A Dedication

Divya Jivan
Diamond Jubilee Souvenir

Sri Kanaiyalal Pandya

Shrimad  Bhagavatm
(Gujarati)

Audio Cassettes

OM Namah Shivaya
Nam- Smaran
Mrutyumjaya Mantra
Rebirth & Yoganidra
Ami-Dhara
Sivananda Ashram Prayers
Hari-Bol
Nam-Kirtan
Positive Tips for Peace of Mind
Mansik shanti na Sachot Upayo

CD's

OM Namah Shivaya
Nam- Smaran
Mrutyumjaya Mantra
Ami-Dhara
Hari-Bol

Positive Tips for Peace of Mind
Bhakti Dhara

VCD  & DVD

YOGA, a way of life

 

Video Cassettes

Yoga, a way of life
Yoga with Swami Adhyatmananda
Bhakti Yoga